Дневен режим

 

I смяна

Продължителност на уч.часове – 40 мин.

1ч.    8.00 – 8.40

2ч.    8.50 – 9.30

 

3ч.    9.50 – 10.30

4ч.    10.40 – 11.20

5ч.    11.30 – 12.10

6ч.    12.20 – 13.00

 

Полуинтернатна група

Отдих                            12.00 – 13.00

Самоподготовка             13.00 – 15.00

Дейности по интереси  15.00 – 17.00